Wytwórnie mas bitumicznych – CSD 1200 – 80 t/h

Kontenerowa wytwórnia mas bitumicznych LINTEC o wydajności 80 t/h do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.

Opis Jednostka CSD 1200
Ilość pokładów sit Liczba 4
Zasobnik gorących kruszyw t 15
Silos wypełniacza własnego t 10
Wielkość mieszalnika kg 1.300
Cykl zarobu s 45
Przyrost temperatury minerałów K 150
Temperatura gazów wylotowych °C 90 - 120
Moc palnika MW 6

LINTEC GmbH & Co.KG · Alter Postweg 28 · D-21614 Buxtehude · Tel. +49 4161-866-0 · +49 4161-866-188